Ιδέες

  • Εκτύπωση

Όλα για μια ιδέα!!!

Ποιά θα είναι η ιδέα, πώς θα είναι;  Και βέβαια θα συζητηθεί αν θα γίνει αυτή η ιδέα.  Καλό αυτό!

Μερικοί θα έχουν την καλή ιδέα, μερικοί θα έχουν την καλή συμβουλή και κριτική και μερικοί πάλι και τα δύο.

Αλλά, όλοι στη συμμετοχή, όλοι για τη σωστή ιδέα, την οργάνωση και την εφαρμογή της.

Δώσε και εσύ την ιδέα σου για το πώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα κέρδη της ιστοσελίδας.

Όλοι μαζί αποφασίζουμε ποιά ιδέα πρέπει να εφαρμοστεί, με προτεραιότητα τα παιδιά μας, τον άνθρωπο και μετά τη γειτονιά μας, αυτές, άλλωστε, είναι και οι αξίες του πολιτισμού μας.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο About Us της αρχικής σελιδας.

Στόχοι κεντρικής σελίδας 

 Στόχοι για κοινωνικές Μονάδες